Време е за данъци! И бърз кредит!

бърз кредитОт началото на януари тази година стартира и кампанията за местните данъци и такси на българските общини. Повечето от тях имат електронна система, в която можете да проверите задълженията си. Тези, които нямат такава система изпращат уведомления по пощата. Да, данъците са изненада за всички, т.к. след коледното пазаруване винаги ни хващат неподготвени. Въпреки това могат да се просрочат във времето и не могат да се считат за спешен разход.

Много от нас не са подготвени за този разход. Особено в зимния период, в който се плащат големи сметки за отопление. Освен данъците, допълнителна тежест придават и разходите за автомобилите – застраховка, годишен технически преглед и винетна такса. В последно време тенденцията е за увеличение на данъчните ставки, застраховки и особено винетните такси. В повечето случай тези разходи могат да развалят плановете за почивка или нова придобивка за дома. Малцина са късметлийте, които могат да посрещнат тези разходи без особен проблем и без това да повлияе на бюджета им. За останалите е нужно да се справят по различен начин. Един от вариантите е с бърз кредит.

В доста общини предплащането на данъците върху собствеността на недвижим имот, автомобил и такса битови отпадъци може бъде съпътствана с % отстъпка. В много случаи тази отстъпка е апетитна, особено ако данъка е в по-голям размер. Една бърза калкулация може да Ви отговори на въпроса дали ползването на онлайн краткосрочен кредит ще се окаже рентабилно от гледна точка на спестените пари от отстъпката.

Не са малко хората, които имат просрочени задължения от минали години. Освен сумата на данъците, те дължат и лихви за просрочие. Тези задължения стават обект на процедури за принудително събиране чрез НАП и съдебни изпълнители. Това е свързано с още допълнителни разходи и куп неприятни преживявания. Процедурата не е никак приятна. В краен случай може да се прибегне до запор на банкови сметки, работна заплата, автомобил, недвижим имот, продажба на имущество. Тук също има изход от подобна ситуация – бърз заем. Лихвата по бързия кредит може да се окаже доста по-малък разход в сравнение с възможните такива при случай на просрочие. Съветваме периодично да проверявате задълженията си в портала за е-услуги на НАП.

Прибягването до краткосрочен кредит по презумпция е свързано с неотложен и непредвиден разход. Въпреки това може да се окаже полезен в много други ситуации. Има много примери за това как бързите кредити, макар и с високи лихви, са рентабилно решение на финансов проблем. Един от тези примери е с изплащането на данъчните задължения на физическите лица. С тях шега не бива и могат да нанесат сериозни вреди ако бъдат неглижирани. Не рядко тези задължения биват и забравяни, докато не стане прекалено късно и се стигне до сериозни санкции.

Това отново доказва колко полезни са заемите до заплата и колко широко поле на приложение намират. E-cash имат много добри условия за този вид услуги. Процедурата е изключително бърза и дискретна, а изискванията са сведени до минимум. По този начин услугата практически става достъпна за всеки. Възползвайте се и Вие!