Плюсове и минуси на онлайн бързите кредити

бързи пари на времеФинансовите проблеми могат да бъдат доста стресиращи, особено ако Ви трябват пари веднага. Спешни разходи за здравословни проблеми, обучение, сметки, ремонти, лихви по други кредити и т.н. могат да Ви застигнат когато най-малко очаквате. За хората със средни доходи тези спешни разходи могат да доведат до главоболие и много безсънни нощи. Кое би могло да бъде възможното решение? Винаги можете да кандидатствате за онлайн краткосрочен заем.

Дефиниция

Бързите кредити са краткосрочни заеми, които предлагат бързо решение на Вашите финансови проблеми и могат да бъдат върнати със следващата заплата или друг доход. Повечето от тези бързи кредити се отпускат на хора, които се нуждаят спешно от пари и могат да ги възстановят за кратък период с включената лихва. Кредиторите вече отпускат заеми с достъпни лихви и условия, което ги прави доста популярни в интернет пространството. Кандидатстването за такъв вид кредит се счита за значително по-лесно в сравнение с останалите видове кредити.

Критерии

Краткосрочните онлайн кредити са уникални по отношение на критерии за кандидатстване, процес на одобрение и приключване на сделката. Въпреки, че критериите за кандидатстване са малко, такива все пак има. Например кандидатите следва да са на възраст между 18 и 70 години и да имат добра кредитна история. Много кредитори предоставят форма за кандидатстване, която следва да бъде попълнена. Процесът е особено лесен онлайн. Следва да се отбележи, че при този вид кредити процесът е особено снизходителен по отношение на одобрението. Хора без доказуем доход също могат да получат одобрение за тези услуги.

Сума на кредита и лихва

Сумата на отпусканите кредити може да варира при различните кредитори. Например в e-cash е между 50 и 700 лв., но може да достигне и до 3000 лв. Важно е да се знае, че независимо от сумата, кредитът следва да се възстанови в кратък период от време – 45 дни. Кредиторите добавят и лихвата наречена ГПР (годишен процент на разходите). Лихвите по бързите кредити са по-големи в сравнение с другите видове кредитиране. Въпреки това са достъпни и с една елементарна сметка можете да добиете представа за конкретната цифра, която следва да върнете. Например ако ползвате кредит със сума 700 лв. и срок за изплащане 45 дни, при ГПР 49.93%, ще възстановите лихва в размер на 35.84 лв.

Плюсове:

  • лесен и удобен начин за кандидатстване. Формата за кандидатстване се попълва онлайн, докато стоите удобно на канапето вкъщи;
  • бързина – получавате отговор до минути. Същото важи и за превеждането на сумата, в случай че сте одобрени;
  • подходящи за всички хора независимо дали имат доказуем доход или не;

Минуси:

  • по-високи лихви – ГПР е по-висок от този при другите видове кредити, но получавате сумата лесно и бързо;
  • кредитна история – това е основното условие за одобрение;

Нашият съвет е да кандидатствате за онлайн бърз кредит, само ако можете да възстановите сумата след определения срок. По този начин този инструмент ще бъде максимално полезен както за Вас така и за кредиторът.