Онлайн кредит – сравнение с други видове заеми

бърз кредитКогато говорим за дълг, често гледаме на него като сума от всички, което дължим, независимо на коя институция и независимо какво количество е. Докато за някои хора дългът се изразява в заеми, били те за жилище или студентски, то за други хора дългът е натрупани загуби от минали финансови грешки. Независимо колко дължим, колко дълго ще се издължаваме и как сме попаднали в тази ситуация – това се нарича дълг. Но само ако разгледаме всеки дълг поотделно, тогава ще можем да разберем разликата между различните видове:

  • Ипотечен кредит – при този вид се получават средства срещу ипотека на имущество, за закупуване на имущество и въобще всеки кредит, при който обезпечението е някакво имущество. Върху имота се поставя право на задържане, докато заемът не бъде изплатен. Такъв вид кредит може да е с променлива лихва, която се покачва с определен фиксиран размер през целия срок на дълга. При втора ипотека на имота, финанси се получават само след изплащането на първата ипотека. Срокът за изплащане по принцип е между 10 и 30 години;
  • Лизинг – при него се заемат пари за закупуването на уред или друга стока, чиято стойност плюс определена фиксирана лихва сеизплаща на месечни вноски през целия живот на кредита. Срокът за изплащане е от 6 до 60 месеца на равни вноски, които могат да намалят стойноста си в случай на рефинансиране;
  • Онлайн бърз кредит – този вид са краткосрочни заеми, чиято цел е да помогнат на домакинството с финанси, чрез които да покрият неочаквани разходи, докато стане време за получаване на трудово възнаграждение. При този вид заем одобрението става изключително бързо и не се изисква кредитна история на клиента. Лихвата е фиксирана за периода на кредита, а този тип заеми са предназначени за хора, които могат да го изплатят краткосрочно;
  • Студентски заем – в повечето случаи се отпускат от правителството с цел висше образование. Лихвите са по-ниски от останалите кредити, а срокът за изплащане е достатъчно дълъг (около 10г.) за да има време клиентът да завърши образованието си и да започне да получава трудово възнаграждение, с което да го изплати;
  • Кредитна карта – този тип дълг се появява от закупуването на стока или услуга без да се плаща веднага за нея. Заемодателят одобрява картодържателя за дадена сума, която се регенерира през даден период, ако картодържателят редовно плаща вноските си. Лихвите зависят от кредитния резултат на клиента, като може да стигнат едни от най-високите нива от всички видове заеми;

Добре е да знаете как работи всеки вид кредит, преди да пристъпите към кандидатстване, тъй като това може да се окаже доста важна част от живота ви.

В случай, че имате нужда от бърз заем до заплата – E-Cash е на ваше разположение по всяко време, с бързо одобрение и получаване на парите до минути.