Общественото мнение и бързите кредити

Аккраткосрочен онлайн кредито напишеш бърз кредит в Google, заедно с публикации на кредитори ще ти излязат и мнения, новини и дори блогове по темата. Повечето от тях са с доста критично мнение по отношение на краткосрочните кредити. Ако прочетеш и материали от самите кредитори ще откриеш достатъчно информация по отношение на услугата.

Ще прочетеш доста критики по отношение на високия лихвен процент, който задължително трябва да е обявен. Измерва се чрез ГПР (годишен процент на разходите), който изглежда плашещ. Варира от порядъка на 50%, като сравнен с този на традиционните кредити, е чудовищен. Проблемът на този показател е, че не представя реална представа за цената, която плащате като номинал. Ето защо в e-cash е създаден калкулатор, с който можеш да сметнеш всички разходи с тяхната номинална стойност и да получиш тотал на задълженията си заедно с главницата.

Ако вземеш пример от e-cash, то при кредит до заплата в размер на 200 лв. и срок на изплащане до 30 дни, ще заплатиш лихва в размер на 6.76 лв. А общият размер на задълженията ти (лихва + главница) ще възлезе на 206.76 лв. Представено с ГПР, лихвата представлява 49.85%. Можеш да видиш разликата при номиналното представяне и чрез годишният процент на разходите.

Още една сериозна критика се отправя по отношение на дълга. Според критиците, заемите до заплата представляват заплаха от натрупване на непосилен дълг. Това твърдение е относително и може да се приложи за всеки друг вид кредит. Риск от непосилен дълг има при всички видове кредити, независимо дали краткосрочни, ипотечни, потребителски и дори кредитните карти. Както при всеки кредит, непогасяването на задължението в срок носи след себе си допълнителни разходи под формата на лихви и такси и оскъпява услугата. За разлика от кредитните карти, кредитите до заплата трябва да се изплатят в пълен размер и това донякъде те улеснява в управлението на дълга. При кредитните карти има значение в кой момент си направил/а покупка и за всяка тече отделен срок, което прави управлението на дълга сложен процес и това създава допълнителни предпоставки за натрупване на дълг и дългова криза.

Част от негативните критики се отнасят към целта на бързите кредити. Много хора се чувстват изкушени от възможността за бърз и лесен достъп до пари и се впускат в необмислени покупки. Това е така, но всички кредитори приканват към разумно потребление на тези услуги. В повечето статии и новини ясно се полагат целите, при които краткосрочните заеми са най-ефективни и полезни. Дават се редица конкретни примери с данни и прозрачност, за да могат хората да направят максимално информиран избор. Въпреки това употребата на кредит е индивидуална и всеки потребител има свобода в личния си избор. Ако има хора, които действат нецелесъобразно по отношение на краткосрочните кредити, то това е техен личен избор и зависи само от тях самите.

В действителност при отговорна и целесъобразна употреба на заемите до заплата, те се превръщат в силен и ефективен финансов инструмент. Ето защо все повече хора се доверяват на тази услуга и извличат максималните ползи, които предлага.