Лице в лице с краткосрочните онлайн кредити

изплащане на кредитТвърдението, че бързият кредит е единствената добра алтернатива, когато се нуждаете спешно от пари, е по-скоро вярна, но в определени ситуации. Несъмнено краткосрочните кредити имат много предимства, но съществуват и някои недостатъци. В следващите редове ще се изправим лице в лице с предимствата и недостатъците, за да добием по-обективна представа за този вид кредитиране.

Всъщност, бързите онлайн заеми са паричен аванс. Когато се окажеш без пари, а се нуждаеш от тях, за да покриваш ежедневните си разходи, би могъл да се сдобиеш с тях от външен източник. Такъв източник могат да бъдат всички видове заеми, но когато алтернативите са ограничени, а не разполагаш с достатъчно време за реакция, бързите кредити могат да ти помогнат.

Управлението на онлайн бърз кредит е като управлението на всеки вид кредит. В общи линии вземаш пари в заем с обещанието да ги върнеш в предварително договорен срок, като за това заплащаш определена цена под формата на лихва.

Разходи за бърз кредит

При различните кредитори лихвите по бързите кредити може да варират. Тук е добре да знаеш, че лихвата при всички кредити се изчислява с ГПР (годишен процент на разходите). В общи линии, представлява всички разходи по кредита за една година. Уловката е, че бързите кредити са краткосрочни, в повечето случаи за срок от няколко месеца. Ето защо в сравнение с банковите кредити, ГПР при краткосрочните кредити е с доста по-голям процент. Въпреки това съветваме да обръщаш по-голямо внимание на номиналния размер на лихвата, т.к. предоставя по-обективна представа за разходите.

Кандидатстване за онлайн заем до заплата

Процедурата за кандидатстване е доста опростена. Осъществява се онлайн, където се попълва формуляр с лични данни. Изискванията са сведени до минимум, като в e-cash следва да си български гражданин, на възраст между 18 и 70 години. Условията на кредитирането са ограничени в срок и размер на кредита. Не необходимо да имаш доказуем доход или банкова сметка. Практически всеки може да кандидатства за онлайн краткосрочен кредит.

Предимства и недостатъци

Онлайн краткосрочните кредити са добро решение за теб, когато спешно се нуждаш от малка сума пари. Не се обвързваш с дългосрочен дълг, както при банките и кредитните карти. Размерът на дълга също не е голям. Тези кредити обхващат малки суми и кратки срокове. Освен това са светкавично бързи, получаваш пари до минути, без да попълваш безкрайни документи и бланки. Недостатък е високият лихвен процент и наказателните лихви при просрочие, но те са регулирани със закон. За да избегнеш създаването на куп проблеми с дълга, съветваме да изплащаш задълженията си навреме. По този начин бързите кредити ще ти бъдат максимално полезни без да се налага да плащаш твърде висока цена за тях. Не те съветваме и да изплащате друг дълг с тях, т.к. рискуваш да изпаднеш в доста неизгодна за теб ситуация. Обикновено дългосрочните дългове са с по-ниски лихви по отношение на просрочие, а ако ги погасяваш с краткосрочен заем, който води до краткосрочен дълг, е като да гасиш малък пожар с бензин. Да покриваш спешен извънреден разход е едно, а дългосрочен дълг съвсем друго. Двете ситуации изискват различен подход и стратегия, така че обмисли добре преди да вземеш решение.