7 Мита за бързите кредити

онлайн кредитСъществуват популярни твърдения за краткосрочните кредити, които са предимно негативни и внасят съмнение за качеството и целите на този финансов инструмент. Тук ще се опитаме да развенчаем няколко популярни мита. Ето кои са те:

  1. Бързите заеми са дългова клопка

Този израз е любим на финансовите критици, въпреки това съвсем не можем да го отнесем като определение за краткосрочните кредити. Много проучвания посочват, че все по-голяма част от домакинствата ползват тази услуга поне веднъж годишно.

Важно е да се разбере, че бързите заеми са краткосрочни. Бързите кредити помагат на много домакинства да се справят с непредвидени разходи. Това означава, че краткосрочните кредити са предназначени да послужат в много кратки срокове, най-често до заплата.

  1. Всички действат като кредитни акули.

Легитимните и утвърени кредитори с добра репутация не се възползват от хората. Услугата е предназначена за извънредни случай, в които хората се нуждаят от малко финансова помощ. Това е много често явление, особено когато се появи нужда от ремонт, медицински разходи или други спешни плащания. В действителност бързите заеми запълват важна ниша в икономиката.

  1. Недружелюбни служители

Кредиторите на краткосрочни заеми са решили този проблем не само с подобряване на обслужването. Сега вече услугите се предлагат напълно ефективно и онлайн.

  1. Целят се в бедните и уязвими хора

Всъщност таргетът на бързите заеми съвсем не са бедните хора. В интерес на кредиторите е да предлагат услугите си на платежоспособната част от средната класа, т.к. лошите кредити могат да бъдат сериозен проблем.

  1. Скрити такси и висок лихвен процент

В действителност има законови разпоредби, с поред които бързите заеми са урегулирани. Това елиминира възможността от скрити такси и осигурява достатъчна прозрачност.

Лихвата по тези кредити е по-висока, но и заемът обикновено е за малка сума и кратък период. Това е предпоставка за по-висок риск, оттам и увеличената лихва.

  1. Добавят се такси към лихвата

Всички легитимни кредитори са задължени да запознаят клиентите си с техните общи условия. Там следва да бъдат упоменати всички такси, които кредиторът може да начисли и условията, при което това се случва. Това елиминира възможността за злоупотреби, а и потребителите могат винаги да защитават правата си по правен път.

  1. Търговците са тренирани да залагат капани

В интерес на всеки кредитор е да продаде услугата си, така е с всеки предприемач. Ако усетите, че Ви манипулират винаги можете да изберете друг кредитор. И тук отново идва варианта за онлайн услуга. Добър пример за добра онлайн услуга е e-cash.

Стана ясно, че бързите кредити не са чак толкова зъл митологичен герой, колкото биват описвани. С малко проучване винаги можете да се доберете до полезна информация, с която да изберете подходящия за Вас кредитор.